Koncerty

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kurdish bard + Sweet Monday

2 grudnia, 2023

[ENG Bellow]
Demokratyczny konfederalizm i kultura Kurdyjska Vol.3
15:00 – Otwarcie, wspólna kuchnia kurdyjska. Bycie razem. (To, co nie zostanie zjedzone, zostaje na cały wieczór).
16:00 – Wspólny taniec i jego nauka (w zależności od ilości osób, na zewnątrz lub w środku)
17:00 – Kurdyjskie opowieści
18:00 – Otwarcie kurdyjskiej biblioteki (w języku polskim) i omówienie zebranych książek.
19:00 – koncert:
– Kurdyjski bard (gitara i śpiew)
– Sweet Monday (Alt Rockowy zespół z skrzypcami)
21:00 Wrocławska premiera filmu: „Çîroka bajarên wêrankirî | Stories of Destroyed Cities I Opowieści zniszczonych miast
23:00 Wspólne czytanie bajek kurdyjskich (po polsku) na dobranoc przy kominku.
__________________________________
Otwarcie, wspólna kuchnia kurdyjska. Bycie razem. (To, co nie zostanie zjedzone, zostaje na cały wieczór):
Rozłożymy przyniesione posiłki w salonie i wspólnie zjemy poznając się, rozmawiając, ciesząc się swoją obecnością i pysznym jedzeniem. Także możesz przynieść przekąskę czy danie, możemy je odgrzać na miejscu. Posiłek musi być jednak bezmięsny. Będzie dostępna puszka na dobrowolną składkę za jedzenie i wsparcie.
Wspólna nauka tańca i potańcówka:
Razem będziemy uczyć się tradycyjnych tańców, by później tańczyć do muzyki kurdyjskiej i rewolucyjnej. Zaczniemy naukę w środku, a potem chętne osoby będą mogły wyjść tańczyć na dwór!
Kurdyjskie opowieści:
Poprosimy osoby kurdyjskie o opowiedzenie nam swoich historii i tego czym tylko będą chciały się podzielić. Zapewnimy tłumaczenie z języka Angielskiego na Polski.
Otwarcie kurdyjskiej biblioteczki w języku polskim i omówieniu zebranych pozycji:
Krótko przedstawimy prosty sposób działania biblioteczki oraz opowiemy o zebranych publikacjach – polecając zapoznanie się z nimi!
Koncert:
Najpierw wystąpi kurdyjski bard, grając na gitarze i śpiewając zabierze nas w świat rewolucyjnych i kurdyjskich pieśni i piosenek.
Poźniej benefitowo wystąpi alt rockowy zespół Sweet Monday, chcąc wesprzeć sprawę kurdyjską swoją sztuką!

Film:
Çîroka bajarên wêrankirî | Stories of Destroyed Cities I Opowieści zniszczonych miast 89 minut. Produkcja: Rożawa, Rożawska komuna filmowa.
Język: Kurmanji + napisy polskie i angielskie
Rzeczywistość i fikcja mieszają się w historiach ludzi mieszkających w trzech miastach: Sindżar (Shengal) w Południowym Kurdystanie, Kobane i Jazaa w Rojavie. Te trzy miasta zostały zniszczone przez Państwo Islamskie i wyzwolone przez kurdyjskich bojowników. Trzy historie o nieludzkości i banalności współczesnej wojny, ale także o nadziei, że lepsza przyszłość może rozkwitnąć wśród ruin.
Wspólne czytanie bajek kurdyjskich:
Na zakończenie dnia, rozłożymy pufy i materace przy kominku i poczytamy kurdyjskie bajki i baśnie.
Oddolne centrum społeczno kulturalne Postój.
Sobota 02.12.2023
Wrocław Ul. Metalowców 59b https://www.openstreetmap.org/node/10224305673
Przestrzeń wolna od alkoholu i środków odurzających.
[ENG]
Democratic Confederalism and Kurdish Culture Vol.3
15:00 – Opening, shared Kurdish cuisine. Being together. (What is not eaten stays for the whole evening).
16:00 – Dancing together and learning it (depending on the number of people, outside or inside).
17:00 – Kurdish stories
18:00 – Opening of Kurdish library (in Polish) and discussion of collected books.
19:00 – Concert:
– Kurdish bard (guitar and singing)
– Sweet Monday (Alt Rock band with violin).
21:00 Wrocław premiere of the film: „Çîroka bajarên wêrankirî | Stories of Destroyed Cities I”.
23:00 Collective reading of Kurdish fairy tales (in Polish) at bedtime by the fireplace.
_________________________________________

Opening up, shared Kurdish cuisine. Being together. (What doesn’t get eaten stays for the whole evening):
We will spread out the meals brought in the living room and eat together getting to know each other, talking, enjoying each other’s presence and the delicious food. Also you can bring a snack or dish, we can reheat it on the spot. However, the meal must be meatless. There will be a can for voluntary contribution for food and support.
Learning dances and dancing together:
We will learn traditional dances together and later dance to Kurdish and revolutionary music. We will start learning inside, and then those willing can go outside to dance!
Kurdish stories:
We will ask Kurdish people to tell us their stories and whatever they are willing to share. We will provide translation from English to Polish.
We will open the Kurdish library in Polish and discuss the collected items:
We will briefly introduce the simple operation of the library and talk about the collected publications – recommending you read them!
Concert:
First a Kurdish bar will perform, playing guitar and singing will take us to the world of revolutionary and Kurdish songs and songs.
Afterwards, benefit alt rock band Sweet Monday will perform, looking to support the Kurdish cause with their art!
Film:
Çîroka bajarên wêrankirî | Stories of Destroyed Cities I Stories of Destroyed Cities 89 minutes. Production: Rožava, Rožava film comune.
Language: Kurmanji + Polish and English subtitles.
Reality and fiction mix in the stories of people living in three cities: Sinjar (Shengal) in South Kurdistan, Kobane and Jazaa in Rojava. These three cities were destroyed by the Islamic State and liberated by Kurdish fighters. Three stories about the inhumanity and banality of modern war, but also about the hope that a better future can flourish among the ruins.
Reading Kurdish fairy tales together:
At the end of the day, we will spread out poufs and mattresses by the fireplace and read Kurdish fairy tales and fables.
Grassroots Social and Cultural Center Postoj,
Wroclaw Ul. Metalowcy 59b https://osm.org/go/0OBFvFwWc?m=
A safe, drug-free, alcohol-free space.

Szczegóły

Data:
2 grudnia, 2023
Wydarzenie Tagi:
,
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/events/726317968926620

Organizator

#szerowanienieboli

Miejsce wydarzenia

Postój
Metalowców 59b
Wrocław, Poland
+ Google Map
Skip to content